Recenze

Technické obory jako na dlani

Hospodářské noviny - Kariéra speciál

Mluvit o informační explozi je banální, leč pravdivé, a technických oborů se tento jev týká v první řadě. Kdo se chce orientovat mimo hranice vlastního oboru, ten by nepochybně uvítal seriózně zpracovanou, široce zaměřenou přehledovou publikaci – jenže kde ji vzít?

Rozsáhlý okruh technických profesí nyní může sáhnout po osmidílném Technickém slovníku naučném (vydalo nakladatelství LEDA za spolupráce Encyklopedického domu) - souhrnném díle, které zmíněný problém pomáhá řešit. Jde o první obsáhlý souhrn technických disciplin po třicetileté pauze. Slovník obsahující přibližně 36 500 hesel a téměř 3000 ilustrací (z toho asi 500 barevných) seznamuje čtenáře se všemi obory současné techniky. Zahrnuty jsou jak obory „klasické“, tak ty, jejichž váha vzrostla v posledních letech – ať už je to radioelektronika a telekomunikace, manipulátory a roboty, řídicí technika, informační technologie nebo životní prostředí. Seznam oborů a podoborů je impozantně obsáhlý a prostor tohoto hodnocení pro něj nestačí. Hlavních oborů je ve slovníku zastoupeno 28 (abecedně vzato od architektury a urbanismu přes elektrotechniku, požárnictví, strojírenství a stavebnictví až po životní prostředí), podoborů je celkem 130. Nejvíce podoborů (37) má strojírenský obor. Uvedeme zde jen jejich stručný výběr, přičemž pouze u prvních dvou přidáme počty: části a mechanismy strojů (334 hesla a 83 vyobrazení), karoserie (390 hesel a 53 vyobrazení), kotle, parní turbíny a turbokompresory, letadlová technika, motorová vozidla a převody, obrábění, silniční vozidla, slévání, spalovací motory, stroje (12 druhů – od energetických přes chemické a obráběcí až po zemědělské), tepelná technika, tváření, větrání a klimatizace. Celé strojírenství je popsáno 4559 hesly a 512 vyobrazenímí.

Značný prostor je věnován novým a nejnovějším poznatkům, slovník si ale všímá i zajímavých historických podrobností. Pohled slovníku je zaměřen světově, pokud ale k vývoji některého odvětví přispěla česká osobnost, je to podnětem k rozvedení výkladu.

Významnou vlastností slovníku je respektování základní encyklopedické zásady, kterou je tzv. uzavřený informační okruh. Všechny technické odborné termíny, které jsou kdekoliv ve výkladu použity, jsou buď vysvětleny na místě zmínky, nebo mají ve slovníku samostatná hesla.

Autorský kolektiv slovníku tvoří více než 150 vysokoškolských pedagogů, výzkumných a vývojových pracovníků i odborníků z praxe.

Slovník je určen technikům se středoškolským a vysokoškolským vzděláním, kteří se chtějí seznámit s poznatky za hranicemi svého oboru, dále vedoucím pracovníkům technicky zaměřených firem, studentům, školám a všem zájemcům o svět moderní techniky.

Elektronická verze je začleněna do LEDA – slovníkové databáze. Jde o soubor výkladových (např. Slovník cizích slov) a překladových slovníků (např. Velký anglicko-český (a česko-anglický) slovník) doplněný univerzální encyklopedií Heurékou.

Všechny slovníky nainstalované na témž počítači ovládá uživatel v jediném, střízlivě vyhlížejícím rozhraní, celou databázi lze tedy prohledat jediným příkazem. Hledání je vybaveno funkcemi pro opravu překlepů při zadání dotazu a pro hledání podle výslovnosti, případně podobnosti slov. Program je vybaven moderním morfologickým fulltextovým hledáním, jehož parametry lze dynamicky měnit. Rovněž způsob zobrazení hesel (tj. barvu, velikost a řez písma pro jednotlivé části) může uživatel měnit podle svých potřeb. Odkazy jsou aktivními místy textu a lze je realizovat jediným kliknutím myší.

Užitečnou funkcí je filtrování hesel podle oborů. Tak můžeme vyfiltrovat pouze vybraný obor nebo podobor, který nás právě zajímá, a pak hesla podle libosti procházet.

Komplet knižního vydání a elektronické verze Technického slovníku naučného uložený v esteticky pojaté a funkční kazetě z tuhé, potahované lepenky stojí 3890 Kč, samostatně prodejná je elektronická verze s cenou 1490 Kč. Další informace zájemci najdou na www.encyklopedie.cz.

Hospodářské noviny - Kariéra speciál, Ing. Vladimír Vopava, 23.11.2006

© LEDA spol.s r.o. nakladatelství a softwarový dům: Jazykové tituly, Beletrie a literatura faktu, Encyklopedie, Angličtina, Čeština, Čínština, Francouzština, Italština, Japonština, Němčina, Ruština, Španělština, Albánština, Brazilská portugalština, Dánština, Finština, Holandština, Chorvatština, Indonéština, Latina, Lotyština, Maďarština, Nizozemština, Norština, Polština, Portugalština, Rumunština, Řečtina, Srbština, Švédština, Turečtina, Ukrajinština